Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"
Rapoarte lunare de progres

2013 Raport inceput Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

2014 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

2015 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Raport final (Iunie)

Stadiul lucrărilor realizate în teren*

2014 Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
. A1
A1 A2
A2 A3 A4
A2 A3 A4
A2 A3 A4
. Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie
.
A2 A3 A4
A2 A3 A4
A2 A3 A4
A2 A3 A4
A2 A3 A4
2015 Februarie Martie Aprilie Mai .
.
A5 A6
A5 A6
A5 A6
A5 A6
.

Legendă:

A1 - Plan de Situaţie Activitatea de Montare a Bornelor
A2 - Plan de Situaţie Activitatea de Verificare a Reperilor de Nivelment
A3 - Plan de Situaţie Activitatea de Transmitere Cotă pentru bornele AFDJ 2014
A4 - Plan de Situaţie Activitatea de Măsurători GNSS
A5 - Plan de Situaţie Lucrări de Verificare Poziţionare Altimetrică
A6 - Plan de Situaţie Lucrări de Verificare Poziţionare Planimetrică

* s-au evidenţiat doar lunile în care s-au realizat activităţi în teren
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro