Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"

.


Rapoarte şi Dosare finale

Raport Recunoaştere Teren Parametri de Transformare Testare dGPS Instruire Personal
1    
2     3    4     5
Determinarea Nivelului Apei Dosar de Acuratețe Dosar Inventar de Coordonate

Notă:

1 - Instruire privind utilizarea reţelei AFDJ 2014
2 - Note de curs
3 -
Prezentare reţea AFDJ 2014
4 - Documentaţie de instruire (Raport privind activitatea desfăşurată)
5 - Diplomele cursanţilor


Interconectare
Republica Moldova Bulgaria Ucraina Republica Serbia Dosar de Interconectare
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro