Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"

Imagini din teren

Recunoaştere Teren Turnare Borne Montaj Borne
Montaj Panouri Publicitare
Realizare Măsurători Geodezice Instruire Personal Redeterminare Măsurători Geodezice Interconectare
Recepţia Lucrărilor
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro