Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"
   Perioada de exploatare .. 180
   Durata totală a proiectului (în luni) 07.04.2010 30.09.2015 65
   Durata în cadrul cererii de finanțare 01.10.2012 30.09.2015 39


Indicatorii proiectului:

INDICATORIValoare la începutul
perioadei de
implementare
Valoare la sfârșitul
perioadei de
implementare
Rezultate imediate [1]
Bornă martor0144
Bornă azimutală0144
Bornă de referință0144
Rezultate de impact [2]A se vedea SF
Reducerea numărului de evenimente
de navigație
100%65%
Reducerea perioadei în care pe Dunăre
se circulă cu restricții
100%70%
Crearea de noi locuri de muncă06
Valorile prezentate sunt extrase din documentul Condiții Generale ale Contractului de Finanțare "Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigare"

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro