Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"
Titlul proiectului:
"Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre
în scopul asigurării adâncimilor minime de navigare"

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională


BENEFICIARADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A

DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro