Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"


Echipa implicată în realizarea proiectului


Responsabilitatea proiectului este asigurată de echipa mixtă de specialişti, conform tabelului de mai jos:


Numele şi prenumele Funcţia în cadrul proiectului
PETRE Cornelia Coordonator UIP (AFDJ)
UNGUREANU Elena Ofiţer financiar (AFDJ)
DUMITRESCU Marilena Ofiţer publicitate (AFDJ)
OPRESCU Adina Ofiţer nereguli (AFDJ)
IANCU Niculae Expert tehnic (AFDJ)
CRĂCIUN Dan Expert tehnic (AFDJ)
MIHALACHE Florinel Expert achiziţii (AFDJ)
BADEA Burcea Inginer construcţii (AFDJ)
DROBOT Radu Manager de proiect (INGINER)
CONSTANTINESCU Anghel Inginer hidro (INGINER)
NEUNER Iohan Inginer geodez (INGINER)
MOLDOVEANU Constantin Inginer geodez (INGINER)
RUS Tiberiu Responsabil proiect (INGINER)
DANCIU Valentin Inginer geodez (INGINER)
CĂLIN Alexandru Inginer geodez (INGINER)
LUCA Bogdan Andrei Inginer de cantităţi (INGINER)
PETCU Adrian Inginer de cantităţi (INGINER)
LADARU Ionuţ Responsabil proiect (INTERCONSTRUCT)
CIORAN Mircea Responsabil lucrări construcţii şi instalare borne, RTE (INTERCONSTRUCT)
BALOTĂ Octavian

Expert coordonare proiect. Responsabil reţea geodezică (TEHNOGIS GRUP)

ILIE Daniel

Responsabil măsurători GNSS (TEHNOGIS GRUP)

SAVA Constantin

Responsabil lucrări investigaţii geologice şi hidrologice (TEHNOGIS GRUP)

NEAGU Alexandru

Responsabil  proiectare construcţii (VIA PROIECT)


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro