Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"
Titlul Proiectului

Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigare.

Finanțarea Proiectului Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR.
Denumirea Programului Operaţional Programul Operaţional Sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013.
Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transport în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor".
Domeniul major de intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport".
Obiectiv general

Îmbunătăţirea siguranţei navigaţiei pe fluviul Dunărea, respectând Directivele Europene şi recomandările Comisiei Dunării, ţinând cont de creşterea traficului de mărfuri şi călători preconizat pentru următorii 10-15 ani.

Obiectiv specific Monitorizarea adâncimilor minime de navigaţie şi îmbunătăţirea activităţilor de întreţinere a şenalului (semnalizare plutitoare, costieră, măsurători topohidrografice, dragaje).
 Realizări

Proiectarea şi execuţia unui sistem de sprijin alcătuit dintr-o reţea de borne care cuprinde 144 de locaţii a câte trei borne - borna martor, borna azimutală şi borna de referinţă. Acest sistem de borne acoperă tot sectorul românesc al Dunării şi canalele Poarta Albă-Midia Năvodari şi Dunăre-Marea Neagră (întindere pe 12 judeţe) şi este conectată la reţeaua naţională de geodezie. Reţeaua este compatibilă cu reţelele ţărilor vecine. Bornele sunt puncte de referinţă pentru măsurători hidrografice de înaltă precizie.

Valoarea proiectului Valoarea totală a proiectului este de 5.151.241 lei (dintre care FEDR - 85%, respectiv bugetul de stat 15%).
Durata 24 luni
Executanţi INTERCONSTRUCT Constanţa în parteneriat cu TEHNOGIS GRUP şi VIA PROIECT
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro