Programul Operaţional Sectorial "TRANSPORT" (POS-T) 2007-2013

Axa prioritară 3: "Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii
protecţiei
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor"

Domeniul major de Intervenţie 3.2.: "Îmbunătăţirea siguranţei
traficului pe toate modurile de transport"

Detalii suplimentare se pot obţine de la:


                        LADARU Ionuţ
Funcţia:           Responsabil proiect
Instituţia:        INTERCONSTRUCT Constanţa
Tel:                  0241.554.112

Fax:                 0241.554.112 
E-mail:            ionut.ladaru@intct.ro

                        office@intct.ro

                               BALOTĂ Octavian
Funcţia:             Responsabil reţea geodezică
Instituţia:         TEHNOGIS GRUP Bucureşti
Tel:                      021.324.57.40
Fax:                     021.324.10.67  
E-mail:               octavian.balota@tehnogis.ro
                              office@tehnogis.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro